opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Śmigłego-Rydza

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20
92-281 Łódź
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Audiologia i foniatria
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby płuc
 • Okulistyka
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Alergologia
 • Onkologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Choroby zakaźne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Epidemiologia
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Pediatria
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia ginekologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, USG

Poradnia medycyny pracy
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia rehabilitacyjna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Audiologia i foniatria, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia onkologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia ginekologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Pielęgniarstwo internistyczne, Pielęgniarstwo pediatryczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia okulistyczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia pediatryczna
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 92-281 Łódź
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności