opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Forum

ul. Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Diabetologia
 • Audiologia i foniatria
 • Zdrowie publiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby zakaźne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Medycyna pracy
 • Choroby płuc
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Epidemiologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Specjalność
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia wenerologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Pracownia RTG
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia pediatryczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Środki wspomagania słuchu
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Badania laboratoryjne

Poradnia okulistyczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Audiologia i foniatria
Środki wspomagania słuchu

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna, Pielęgniarstwo pediatryczne
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Audiologia i foniatria, Medycyna pracy, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby płuc, Medycyna pracy, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pediatryczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Medycyna rodzinna, Pediatria, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna, Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Audiologia i foniatria, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Kardiologia, Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo internistyczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia badań słuchu, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności