opiekamedyczna.info

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ - Filia w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 26 118 32 00

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Neurochirurgia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna pracy
 • Kardiologia
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Patomorfologia
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział dermatologiczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Blok operacyjny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia medycyny pracy
 • Izba przyjęć szpitala
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział udarowy
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia USG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia serologiczna
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Pracownia histopatologii
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Angiografia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostałe
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Badania laboratoryjne
 • Histopatologia
 • Cytologia
 • Produkty lecznicze

Oddział dermatologiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, Endoskopia

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne, Angiografia

Blok operacyjny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia badań słuchu
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Izba przyjęć szpitala
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka

Oddział neurologiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka

Oddział udarowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia RTG
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia USG
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia serologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia histopatologii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Patomorfologia
Histopatologia, Cytologia

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności