opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1

ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 498 40 11

Dziedzina medyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Genetyka kliniczna
 • Hematologia
 • Chirurgia ogólna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Radioterapia onkologiczna
Specjalność
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chemioterapii
 • Poradnia radioterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia onkologiczna
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia genetyczna
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Genetyka kliniczna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia hematologiczna
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia fizjoterapii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chemioterapii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia radioterapii
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Radioterapia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności