opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2

ul. Stanisława Wyspiańskiego 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 827 25 00

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiologia
 • Choroby zakaźne
 • Neonatologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Onkologia kliniczna
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia densytometryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Szczepienia
 • Tomografia komputerowa
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Diagnostyka obrazowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Neurologia, Gastroenterologia, Reumatologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Szczepienia

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neonatologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Choroby wewnętrzne, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia onkologiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia densytometryczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa


Komentarze
Polityka Prywatności