opiekamedyczna.info

CenterMed Sp. z o.o.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne -Biegonice

ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 52 72

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Medycyna pracy
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Reumatologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Choroby płuc
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna transportu
 • Psychologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Specjalność
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia okulistyczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia kardiologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Medycyna pracy, Medycyna transportu, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Fryderyka Chopina 3, 33-100 Tarnów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności