opiekamedyczna.info

CenterMed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska Brzeskie Centrum Medyczne

ul. Browarna 5c
32-800 Brzesko
tel. 14 663 51 41

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna rodzinna
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Urologia
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia okulistyczna
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • USG
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia urologiczna
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Medycyna pracy
Medycyna pracy


Komentarze
Polityka Prywatności