opiekamedyczna.info

CenterMed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Medyczne

ul. Słoneczna 32
33-100 Tarnów
tel. 14 627 18 40

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Medycyna rodzinna
 • Endokrynologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Diabetologia
 • Audiologia i foniatria
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Reumatologia
 • Neurologia
 • Alergologia
 • Otorynolaryngologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Choroby wewnętrzne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Nefrologia
 • Choroby płuc
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
Specjalność
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Inne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia medycyny sportowej
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Medycyna rodzinna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Neurologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Diagnostyka laboratoryjna
Inne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Choroby płuc, Alergologia
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Pielęgniarstwo ginekologiczne, Urologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie w domu pacjenta, Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta


Komentarze
Polityka Prywatności