opiekamedyczna.info

Szpital Jelenia Góra

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 753 71 00

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurochirurgia
 • Farmakologia kliniczna
 • Patomorfologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Gastroenterologia
 • Epidemiologia
 • Nefrologia
 • Diabetologia
 • Geriatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna rodzinna
 • Neonatologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Medycyna ratunkowa
 • Radioterapia onkologiczna
 • Medycyna paliatywna
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Oddział pediatryczny
 • Pracownia hemodynamiki
 • Blok operacyjny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
 • Oddział udarowy
 • Oddział chorób płuc
 • Oddział alergologiczny
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Dział higieny i epidemiologii
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Sala porodowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział radioterapii
 • Pracownia lub zakład teleradioterapii
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział geriatryczny
 • Oddział chirurgii onkologicznej
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział anestezjologii
 • Pracownia histopatologii
 • Pracownia cytologiczna
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział urologiczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Zakład patomorfologii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Angiografia
 • Produkty lecznicze
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Endoskopia
 • Inne
 • Nadzór epidemiologiczny
 • Nadzór i kontrola sanitarna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Histopatologia
 • Cytologia
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Pozostałe

Oddział pediatryczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Pediatria
Leczenie stacjonarne

Pracownia hemodynamiki
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Kardiologia, Chirurgia naczyniowa, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Neurochirurgia
Angiografia

Blok operacyjny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział udarowy
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób płuc
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Oddział alergologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Gastroenterologia, Chirurgia ogólna
Endoskopia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia elektrofizjologii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Kardiologia
Inne

Dział higieny i epidemiologii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Epidemiologia
Nadzór epidemiologiczny, Nadzór i kontrola sanitarna

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Nefrologia, Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Onkologia kliniczna, Geriatria
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Sala porodowa
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Geriatria, Onkologia kliniczna, Choroby płuc, Położnictwo i ginekologia, Kardiologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia, Chirurgia dziecięca, Pediatria, Otorynolaryngologia, Medycyna rodzinna, Alergologia, Gastroenterologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa, Radioterapia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia badań słuchu
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Neurologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział gastroenterologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział radioterapii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Radioterapia onkologiczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub zakład teleradioterapii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Radioterapia onkologiczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Medycyna paliatywna, Chirurgia ogólna, Gastroenterologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Oddział geriatryczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Geriatria, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii onkologicznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Choroby płuc
Endoskopia

Oddział anestezjologii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia histopatologii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Patomorfologia
Histopatologia

Pracownia cytologiczna
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Patomorfologia
Cytologia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Patomorfologia
Diagnostyka patomorfologiczna

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Położnictwo i ginekologia, Neonatologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Neonatologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział kardiologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zakład patomorfologii
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności