opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Dojazd 34.
60-631 Poznań
tel. 61 846 46 70

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Psychiatria
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna transportu
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby płuc
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Hematologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Mikrobiologia
 • Angiologia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia badań słuchu
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia serologiczna
 • Bank krwi
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • USG
 • Angiografia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Endoskopia
 • Medycyna sportowa
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Medycyna pracy
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia diabetologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna transportu
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Neurologia
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Choroby płuc, Diabetologia, Endokrynologia, Kardiologia, Nefrologia, Reumatologia, Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Angiografia

Pracownia fizjoterapii
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Chirurgia naczyniowa, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Angiografia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Neurologia
Inne

Pracownia endoskopii
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia badań słuchu
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia neurologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia medycyny pracy
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia medycyny pracy
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia hematologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia RTG
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia serologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Bank krwi
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Poradnia chorób naczyń
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Chirurgia naczyniowa, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznań
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności