opiekamedyczna.info

Ambulatorium Zabrze 3 Maja

ul. 3 Maja 13-15
41-800 Zabrze
tel. 32 370 45 07

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Fizjoterapia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Urologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Urologia
 • Genetyka kliniczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neonatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Okulistyka
 • Hipertensjologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby zakaźne
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Hematologia
 • Immunologia kliniczna
 • Medycyna pracy
 • Patomorfologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia ogólna
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Medycyna sportowa
 • Onkologia kliniczna
 • Medycyna rodzinna
 • Transplantologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
Specjalność
 • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia histopatologii
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia densytometryczna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Zakład patomorfologii
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Bank krwi
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Pracownia cytologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia neurologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Inne
 • Endoskopia
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Badania laboratoryjne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Produkty lecznicze
 • Leczenie stomatologiczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Szczepienia
 • Nadzór epidemiologiczny
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Nadzór radiologiczny
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania kierowców
 • Medycyna pracy
 • Angiografia
 • Tomografia komputerowa
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Cytologia
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Zdrowie środowiskowe

Pracownia fizjoterapii dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Pediatria, Chirurgia klatki piersiowej, Fizjoterapia, Endokrynologia, Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Alergologia, Diabetologia, Neurologia dziecięca, Choroby płuc, Reumatologia, Urologia dziecięca, Nefrologia, Onkologia i hematologia dziecięca
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja stacjonarna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Urologia, Urologia dziecięca
Inne, Endoskopia, Rentgenodiagnostyka, USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Genetyka kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Neonatologia
Endoskopia, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, Badania laboratoryjne, Inne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, USG

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Rehabilitacja medyczna, Neurologia dziecięca, Pediatria, Neonatologia
Rehabilitacja dzienna

Poradnia endokrynologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Okulistyka, Hipertensjologia, Genetyka kliniczna, Endokrynologia, Gastroenterologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Alergologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Onkologia i hematologia dziecięca, Pediatria
Produkty lecznicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stomatologiczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Nefrologia, Pediatria, Hipertensjologia
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Nefrologia, Pediatria, Hipertensjologia
Oświata i promocja zdrowia, Produkty lecznicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Endokrynologia, Pediatria
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Produkty lecznicze

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Pediatria, Gastroenterologia, Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Produkty lecznicze

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Anestezjologia i intensywna terapia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Neurologia dziecięca, Kardiologia dziecięca, Okulistyka, Hematologia, Genetyka kliniczna, Endokrynologia, Neonatologia, Immunologia kliniczna, Choroby płuc, Choroby zakaźne, Pediatria
USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia medycyny pracy
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Medycyna pracy, Choroby zakaźne
Nadzór epidemiologiczny, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Badania laboratoryjne, Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Nadzór radiologiczny, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania kierowców, Medycyna pracy

Pracownia histopatologii
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Patomorfologia
Inne

Pracownia USG
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Neonatologia, Endokrynologia, Urologia, Nefrologia, Pediatria, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, USG

Pracownia RTG
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pediatria, Neonatologia, Urologia, Nefrologia, Endokrynologia
Rentgenodiagnostyka, Inne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Angiografia, Tomografia komputerowa

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Neurologia
Inne, USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby wewnętrzne, Alergologia, Urologia, Diagnostyka laboratoryjna, Diabetologia, Genetyka kliniczna, Endokrynologia, Nefrologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Neurologia, Hipertensjologia
Endoskopia, Inne, Badania laboratoryjne, USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Alergologia, Pediatria, Gastroenterologia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Endoskopia, USG, Inne

Pracownia densytometryczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby wewnętrzne
Inne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Chirurgia dziecięca, Pediatria, Neurologia dziecięca, Endokrynologia, Reumatologia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Transfuzjologia kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Genetyka kliniczna, Alergologia, Immunologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakład patomorfologii
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Patomorfologia
Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, USG, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia, Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia genetyczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Położnictwo i ginekologia, Genetyka kliniczna
Badania laboratoryjne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Diagnostyka obrazowa, Zdrowie matki i dziecka, USG

Poradnia rehabilitacyjna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Medycyna sportowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurologia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Rehabilitacja medyczna, Neurologia, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Produkty lecznicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Genetyka kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna
Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Pracownia endoskopii
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Pediatria, Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca, Choroby wewnętrzne
USG, Endoskopia

Poradnia chirurgii klatki piersiowej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Chirurgia klatki piersiowej
Inne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Urologia, Endokrynologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Medycyna rodzinna, Pediatria, Urologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby płuc, Immunologia kliniczna, Alergologia, Pediatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia plastyczna, Endokrynologia, Gastroenterologia, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby płuc, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Bank krwi
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Pozostałe, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Pozostałe, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Punkt szczepień
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Medycyna rodzinna, Pediatria
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pediatria, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Medycyna rodzinna, Pediatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Zdrowie matki i dziecka

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Transfuzjologia kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna, Immunologia kliniczna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Psychologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia anestezjologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia cytologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Patomorfologia, Diagnostyka laboratoryjna
Cytologia, Diagnostyka patomorfologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Inne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia nefrologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Nefrologia
Produkty lecznicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Seksuologia, Urologia dziecięca, Urologia, Onkologia kliniczna, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia neurologiczna
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Neurologia
Oświata i promocja zdrowia, Rehabilitacja ambulatoryjna, Produkty lecznicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie środowiskowe


Specjalizacja: Bank krwi, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia anestezjologiczna, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej, Poradnia pediatryczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia transplantologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Pracownia cytologiczna, Pracownia densytometryczna, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii dla dzieci, Pracownia histopatologii, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci, Punkt szczepień, Zakład patomorfologii, Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności