opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "Da Vinci"

ul. Piekarska 3
31-067 Kraków
tel. 12 307 03 33

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Seksuologia
Specjalność
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie w domu pacjenta

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Piekarska 3, 31-067 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Piekarska 3, 31-067 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Szpitalna 8, 34-400 Nowy Targ
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Wygoda 3, 33-336 Bochnia
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Kościuszki 2, 30-330 Grybów
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Mariana Langiewicza 8, 32-043 Skała
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 42a, 30-898 Kraków
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-100 Proszowice
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Piekarska 3, 31-067 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Piekarska 3, 31-067 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Mariana Langiewicza 8, 32-043 Skała
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Szpitalna 8, 34-400 Nowy Targ
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Jana Pawła II 308, 34-425 Biały Dunajec
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
os. Henryka Sienkiewicza 24, 32-020 Wieliczka
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Wygoda 3, 33-336 Bochnia
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Władysława Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
64, 32-104 Łyszkowice
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Piekarska 3, 31-067 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szpitalna 8, 34-400 Nowy Targ
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. ks. Jakuba Wyrwy 6, 33-160 Ryglice
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Szpitalna 8, 34-400 Nowy Targ
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Jana Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Szkolna 12, 32-045 Wola Kalinowska
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
12, 32-045 Wola Kalinowska
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Grunwaldzka 7, 33-300 Grybów
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta


Komentarze
Polityka Prywatności