opiekamedyczna.info

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - pozostała działalność szpitalna

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Immunologia kliniczna
 • Alergologia
 • Psychiatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Medycyna nuklearna
 • Kardiologia
 • Radiofarmacja
 • Farmakologia kliniczna
 • Neurologia
 • Urologia
Specjalność
 • Oddział leczenia jednego dnia
 • Izba przyjęć szpitala
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Dział nadzoru radiologicznego
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział alergologiczny
 • Blok operacyjny
 • Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Nadzór radiologiczny
 • Produkty lecznicze
 • Leczenie stacjonarne

Oddział leczenia jednego dnia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stomatologiczne

Izba przyjęć szpitala
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stomatologiczne

Izba przyjęć szpitala
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Immunologia kliniczna, Alergologia, Psychiatria, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Rehabilitacja medyczna, Psychiatria dzieci i młodzieży, Medycyna nuklearna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Psychiatria dzieci i młodzieży, Kardiologia, Psychiatria
Inne

Dział nadzoru radiologicznego
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Medycyna nuklearna, Radiofarmacja
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Nadzór radiologiczny

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Oddział leczenia jednego dnia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Neurologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział alergologiczny
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Alergologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział leczenia jednego dnia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Urologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności