opiekamedyczna.info

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Integrum

ul. Józefa Lompy 10
44-253 Rybnik
tel. 32 433 24 42

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychiatria
 • Neurologia
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
 • Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia leczenia nerwic
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Seksuologia, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Józefa Lompy 10, 44-253 Rybnik
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności