opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. 22 581 02 37 

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby zakaźne
 • Zdrowie publiczne
 • Chirurgia naczyniowa
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Punkt szczepień
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia RTG
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia nefrologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Choroby zakaźne, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności