opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

al. Zwycięstwa 49
80-207 Gdańsk
tel. 58 769 50 10 

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna rodzinna
 • Nefrologia
 • Medycyna sportowa
 • Zdrowie publiczne
 • Gastroenterologia
 • Choroby zakaźne
 • Diabetologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby płuc
 • Neurochirurgia
 • Seksuologia
 • Immunologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Chirurgia plastyczna
 • Fizjoterapia
 • Psychologia kliniczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Hematologia
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
 • Geriatria
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia mammografii
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia geriatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Inne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia pediatryczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia mammografii
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia nefrologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia żywieniowa
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Psychologia kliniczna, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Punkt szczepień
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Choroby zakaźne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. Zwycięstwa 49, 80-207 Gdańsk
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia masażu leczniczego
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Zwycięstwa 49, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia geriatryczna
al. Zwycięstwa 49, 80-207 Gdańsk
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia mammografii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności