opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93
02-777 Warszawa
tel. 22 460 81 02 

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Gastroenterologia
 • Alergologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Immunologia kliniczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Stomatologia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Diabetologia
 • Psychologia kliniczna
 • Chirurgia naczyniowa
Specjalność
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Pracownia RTG dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie stomatologiczne
 • USG

Poradnia pediatryczna
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Punkt szczepień dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia RTG
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG dla dzieci
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia rehabilitacyjna
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności