opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

Aleja Stanów Zjednoczonych 72
04-036 Warszawa
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Choroby płuc
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia audiologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Medycyna pracy
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Punkt szczepień dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Onkologia kliniczna
Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia otorynolaryngologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia audiologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Choroby zakaźne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia dermatologiczna
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności