opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 458 70 00 

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby płuc
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Choroby zakaźne
 • Hematologia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Diabetologia
 • Neurochirurgia
 • Periodontologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia żywieniowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Medycyna pracy
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • USG
 • Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Zdrowie publiczne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pediatryczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia dermatologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby zakaźne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Periodontologia
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności