opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

pl. Dominikański 3
50-159 Wrocław
tel. 71 377 26 00, fax 71 377 26 05

Dziedzina medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Angiologia
 • Hematologia
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Pediatria
 • Choroby płuc
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurochirurgia
 • Kardiochirurgia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Audiologia i foniatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby zakaźne
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób zakaźnych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Diagnostyka obrazowa
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia USG
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia nefrologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Rentgenodiagnostyka, Diagnostyka obrazowa

Poradnia zdrowia psychicznego
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Zdrowie publiczne, Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Zdrowie publiczne, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia otorynolaryngologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia stomatologiczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Punkt pobrań materiałów do badań
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Pozytonowa tomografia emisyjna

Punkt szczepień
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia logopedyczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności