opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

Aleja Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. 22 450 59 81

Dziedzina medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Genetyka kliniczna
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Nefrologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Ambulatorium ogólne
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy

Poradnia logopedyczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób tropikalnych
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Zdrowie publiczne
Szczepienia, Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Zdrowie publiczne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób metabolicznych
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Ambulatorium ogólne, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologiczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności