opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46
40-018 Katowice
tel. 32 603 75 00

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Medycyna rodzinna
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Audiologia i foniatria
 • Neonatologia
 • Zdrowie publiczne
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Hematologia
 • Psychiatria
 • Choroby zakaźne
 • Nefrologia
 • Immunologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Otorynolaryngologia
 • Pediatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia laktacyjna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Pracownia USG
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • USG
 • Szczepienia

Poradnia neurologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz
Choroby wewnętrzne
Pozostałe, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny pracy
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Opawska 172, 47-400 Racibórz
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia rehabilitacyjna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia logopedyczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurochirurgiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt szczepień
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Szczepienia, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia USG, Punkt szczepień, Szkoła rodzenia
Komentarze
Polityka Prywatności