opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna

ul. Emila Fieldorfa 2
45-273 Opole
tel. Tel: ( 77 549 24 00, fax ( 77 549 24 10

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Medycyna pracy
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Otorynolaryngologia
 • Hematologia
 • Audiologia i foniatria
 • Surdologopedia
 • Neurologopedia
 • Nefrologia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna ratunkowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurochirurgia
 • Angiologia
 • Reumatologia
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Leczenie stomatologiczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Endoskopia

Poradnia alergologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny pracy
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia diabetologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia kardiologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Surdologopedia, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia endoskopii
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Emila Fieldorfa 2, 45-273 Opole
Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności