opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Puszkarska 7 H
30-644 Kraków
tel. 12 340 01 00 

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby zakaźne
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna sportowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Fizjoterapia
 • Immunologia kliniczna
 • Transplantologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • USG
 • Inne
 • Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia kinezyterapii
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia elektrofizjologii
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Kardiologia
Inne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia promocji zdrowia
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia immunologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Puszkarska 7 H, 30-644 Kraków
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia transplantologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia żywieniowa, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci, Szkoła rodzenia
Komentarze
Polityka Prywatności