opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

al. Niepodległości 44
70-404 Szczecin
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Angiologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna sportowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Pediatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia żywieniowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • USG
 • Inne
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia elektrofizjologii
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Inne

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ręki
al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci, Szkoła rodzenia
Komentarze
Polityka Prywatności