opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Endokrynologia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna rodzinna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Hematologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Angiologia
 • Nefrologia
 • Nefrologia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia żywieniowa
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne
 • USG
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologii onkologicznej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia żywieniowa
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Pracownia USG
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Szczepienia, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologii onkologicznej, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności