opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Czerwone Maki 87
30-392 Kraków
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Angiologia
 • Nefrologia
 • Nefrologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologopedia
 • Surdologopedia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Reumatologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Neurochirurgia
Specjalność
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia żywieniowa
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Endoskopia
 • Szczepienia

Poradnia medycyny pracy
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologii onkologicznej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologii onkologicznej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia endoskopii, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Szkoła rodzenia
Komentarze
Polityka Prywatności