opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Franciszka Walczaka 41B
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Psychiatria
 • Reumatologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Choroby zakaźne
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia reumatologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
 • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia pediatryczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Franciszka Walczaka 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Szczepienia


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia USG, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności