opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Opolska 110
31-323 Kraków
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Surdologopedia
 • Neurologopedia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Immunologia kliniczna
 • Angiologia
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
Specjalność
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia żywieniowa
 • Ambulatorium ogólne
 • Ambulatorium chirurgiczne
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia cytologiczna
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia badań słuchu
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Pozostałe
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Cytologia
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Medycyna morska i tropikalna, Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologii onkologicznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia ogólna, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Surdologopedia, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby wewnętrzne
Pozostałe

Ambulatorium chirurgiczne
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Chirurgia ogólna
Pozostałe

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia cytologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Cytologia

Pracownia elektrofizjologii
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Inne

Pracownia badań słuchu
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Audiologia i foniatria
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Kardiologia, Alergologia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Dermatologia i wenerologia, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia andrologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby zakaźne, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Ambulatorium chirurgiczne, Ambulatorium ogólne, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia andrologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologii onkologicznej, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia żywieniowa, Pracownia badań słuchu, Pracownia cytologiczna, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności