opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Dworcowa 25
44-100 Gliwice
tel. 22 332 28 88

Dziedzina medyczna
 • Nefrologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Choroby zakaźne
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Fizjoterapia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Medycyna sportowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
 • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia USG
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby zakaźne
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby zakaźne
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Dworcowa 25, 44-100 Gliwice
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności