opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne HARMONIA

ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
tel. 71 729 21 00

Dziedzina medyczna
 • Surdologopedia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychiatria
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia psychosomatyczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Surdologopedia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychosomatyczna
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności